עוזי לוי

סמנכ"ל מכרזים ובקרה

תואר ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת דרבי

Uzi Levy  

VP Contracts & Control

B.A.  in Business Management

The University of Derby