אודות

אלקטרה תשתיות, מביאה לידי ביטוי בכל פרויקט שלושים שנות ניסיון, חדשנות ומומחיות.