לקוחות נבחרים

 • איגוד ערים דן
 • חנ"י - חברת נמלי ישראל בע"מ
 • חברות כלכליות, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות
 • חברת החשמל לישראל
 • חוצה ישראל כביש 6
 • יפה נוף תחבורה תשתיות בנייה
 • מפעלי ים המלח
 • מוריה חברה לפיתוח ירושלים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד הביטחון
 • נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה
 • נתיבי איילון
 • רשות שדות התעופה
 • רכבת ישראל
 • תאגידי מים מקומיים