מדיניות איכות

חברת אלקטרה תשתיות הנה חלק מקבוצת אלקטרה המייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשרות המסופקת ללקוחותיה, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה ועל הסביבה בה היא פועלת.
לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את תקן ניהול האיכות ת"י ISO 9001:2015, תקן הניהול הסביבתי ת"י ISO 14001:2015 ואת התקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ISO 45001: 2018

 

מדיניות מערכת הניהול המשולבת

 

חברת אלקטרה תשתיות הנה חלק מקבוצת אלקטרה המייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשרות המסופקת ללקוחותיה, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה ועל הסביבה בה היא פועלת.

לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את תקן ניהול האיכות ת"י ISO 9001:2015, תקן הניהול הסביבתי ת"י ISO 14001:2015 ואת התקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ISO 45001: 2018.

החברה דואגת לספק את דרישות וציפיות לקוחותיה בנושאי פיתוח ותשתיות בניה, סלילה וחציבה. החברה דוגלת בשאיפה לשביעות רצון מירבית ושיפור מתמיד בפעילויותיה.

הנהלת החברה ועובדיה יפעלו עפ"י נהלי החברה ומדיניותה על מנת להשיג את שביעות רצון הלקוח המרבית ועמידה במטרות שהציבה לעצמה.

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמשך שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות, סביבה ובטיחות העובדים.

מערכת הניהול המשולבת שהוקמה: ניהול איכות, ניהול סביבה וניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית (בב"ת), מלווה את פעילות החברה בכל  תהליכי העבודה הן במטה החברה והן בפרויקטים השונים שהיא מנהלת או שותפה בהם.

ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק המתחייבות מתחום עיסוקה של החברה (תקנים לאומיים, תקנות צווים וכל דין אחר) בכלל זה דיני הסביבה  והבטיחות לשם הגנה על  עובדי החברה וקבלניה וצמצום ההשלכות הסביבתיות השליליות של החברה.

מערכת הניהול המשולבת בחברה תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי החברה, על מנת לשמור על סביבת עבודה בטוחה, לכל תחנת עבודה בעלת סיכון בטיחותי גבוה, תערך סקר סיכונים להורדת הסיכון לקבילה.

מדיניות זו תופץ ותובא לידיעת כל העובדים, בכללם עובדים מטעמה, במסגרת הדרכות תקופתיות ואמצעי תקשורת אחרים, המדיניות תהיה נגישה לעיון הציבור ומחזיקי העניין באמצעות אתר החברה.

 

 

 

מנכ"ל : אייל גבאי                                                                                              ינואר 2019