גישור

אלקטרה תשתיות בונה גשרים בכל רחבי הארץ, ובכלל זה הקמת גשרים לרכבות ולכבישים בשיטות שונות. החברה מתמחה בכל סוגי בניית הגשרים, לרבות בניית קירות תומכים, הפרדה מפלסית ועבודות סלילה.