סלילת כבישים ותשתיות

כבישים ותשתיות

מומחיות החברה מקיפה את כל מרכיבי התשתיות, החל מהקמת כל סוגי המחלפים והכבישים, הרחבות וסלילת כבישים, הפרדה מפלסית וקווי רכבת, וכלה בהתקנת מערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת.